laundry
Don’t Do the Laundry Today. It Can Wait.
Nie rób dzisiaj prania. Może poczekać.

How to Write a To Do List that actually gets done. A piece of advice from Alan Lakein, a well-known author on personal time management: the To Do List is a fluid document that changes every day.

Czyli jak napisać listę rzeczy do zrobienia. Źle napisana lista zadań do wykonania może sabotować produktywność zamiast ją zwiększać. Porady Alana Lakeina, znanego pisarza, na temat zarządzania czasem i osobistej produktywności.

by / napisała  Dazzles in Green
swieta
Wesołych Świąt

W tym roku, w miarę zbliżania się sezonu Świątecznego, Life by You sponsoruje doroczny konkurs fotograficzny na obrazy Bożego Narodzenia. Miesiąc grudzień oferuje możliwość interpretacji Świąt Bożego Narodzenia w bardzo osobistych sposobów.

napisała  Zwykła osoba

Most people have heard of the great civilizations of Mesopotamia, Egypt and the Indus Valley, which are all noted for being the earliest known civilizations to feature urbanization, organized administration, and cultural innovation. But few have heard of the mysterious civilization that emerged on the shores of lakes of the Black Sea some 7,000 years ago in Bulgaria.

ODCHWASZCZAMY POLSKĘ

Listopadowy konkurs fotograficzny.
Wyniki z listopada.
Nowy konkurs ogłosimy w lutym.

napisała  Zwykła osoba
Rescued from pouching

Lemur Habitat Loss

Besides the threats of habitat loss and being caught for use as pets, lemurs in Madagascar are also hunted as bushmeat. Bushmeat simply means that the animal is hunted to be consumed.

Poska wersja wkrótce

 
estee lauder
The clerk in black is giving me an evil eye ;-)

Buy with confidence. Find out if these products are worth the investment.

Find out which common chemicals found in Estee Lauder cosmetics you might want to avoid.
Review of Liquid Envy, Paint-On Liquid LipColor.

 

 

 

 

insomnia

A lot of healthy people suffer from insomnia. Stress and anxiety cause us to toss and turn. Prescription sleeping pills cause the next-day drowsiness. The good news is, you don’t have to take an Rx to fall asleep. You have to relax and stop thinking about the problems of the day. The soothing sounds of lake waves will help you to relax and fall asleep. Listen to white noise relaxing calming sound effects to become less tense or anxious. Listen here...

Wielu zdrowych ludzi cierpi na bezsenność. Stres i niepokój powodują, że wiercimy się w łóżku. Konwencjonalne leki nasenne na receptę powodują następnego dnia senność. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz brać tych leków, aby zasnąć. Musisz się za to zrelaksować i przestać myśleć o problemach minionego dnia. Kojące dźwięki fal jeziora pomogą Ci się zrelaksować. Słuchaj przed snem uspokajających dźwięków, aby zmniejszyć napięcie lub lęk.

turquoise
The color turquoise alleviates feelings of loneliness.
Turkus łagodzi uczucie samotności

Turquoise is the only color in the spectrum that allows the person to concentrate solely on the self, instead of everything and everyone. People who are being used by others should use this color.

Turkus jest jedynym kolorem w spektrum, który pozwala człowiekowi skoncentrować się wyłącznie na sobie, zamiast na wszystkim i wszystkich wokół. Ludzie, którzy są wykorzystywani przez innych, powinni używać tego koloru.

Бірюзовий - єдиний колір у спектрі, який дозволяє людині зосередитися виключно на собі, а не на всьому і всіх навколо.

Бирюзовый - единственный цвет в спектре, который позволяет человеку сосредоточиться исключительно на себе, а не на всем и всех вокруг.

by / napisała  Dazzles in Green

  Read more  


ANGIELSKIE CHWASTY W POLSCE
chwasty
  Zachwaszczanie języka polskiego angielskim gęganiem 
 

 

ŁAMIGŁÓWKI

Konkurs sudoku: styczniowy
   Dazzles in Green

Sudoku Łatwy. Zapraszamy na nowy konkurs sudoku poziom łatwy. Czekają nagrody.
Wygrane z grudnia.


cat

JUST PERFECT!
Moon, a very famous cat celebrity

(The cast is gone, but I still can’t use my right hand. I drew Moon with my left hand and a mouse. Isn’t he just fantastic?)