life by you
Shot on location in Detroit, Michigan. I'm wearing - Suit: Jones New York; V-neck: Talbots; Hat: Nordstrom.
This lifetime is the only time we will have.
To życie jest jedyną chwilą, którą będziemy mieć.

Many people go through life without finding any satisfaction in the fact of being alive. Yet, this lifetime is the only time we will have – we had better make most of it. Not that many of us do, of course. We act as if this time were just a practice run for the next.

Wiele osób przechodzi przez życie, nie odczuwając żadnej satysfakcji z faktu, że żyją. Jednak to życie jest jedyną chwilą, którą będziemy mieć – więc lepiej w pełni z niego skorzystajmy. Niestety tylko niewielu z nas to robi. Zachowujemy się tak, jakby to życie było tylko rozgrzewką przed następnym.

by / napisała  Dazzles in Green
ODCHWASZCZAMY POLSKĘ

Listopadowy konkurs fotograficzny.
W tym konkursie fotograficznym prosimy o przesyłanie fotek z przykładami angielskich chwastów.
Wyniki z lipca.

napisała  Zwykła osoba
estee lauder
The clerk in black is giving me an evil eye ;-)

Buy with confidence. Find out if these products are worth the investment.

Find out which common chemicals found in Estee Lauder cosmetics you might want to avoid.
Review of Liquid Envy, Paint-On Liquid LipColor.

 

 

Some of the happiest memories people have involves food. I am sure yours too.

There cannot be any kind of celebrating without food, whether it is an eat-with-your-hands backyard vegetarian barbecue or a fancy dinner with linen napkins. On these pages, Christina will take you on “foodventure” where she will share her passion for nutrition and knowledge of cooking safety and techniques, how to follow a recipe, what organic food really is, and more.  
christina
The simplest trick is finding foods that have a heavy depth of flavor.
Sekret polega na tym, by znaleźć produkty, które mają głęboki smak.

Comfort food. Just the words bring memories flooding back to us, the smells, the sounds, the pot that spent 8 hours simmering on the stove, the dinner table where you finally got to eat what has had been teasing you all day.

Jedzenie na pocieszenie. Dzięki tym słowom powracają wspomnienia, zapachy, dźwięki – ten garnek, który spędził 8 godzin na wolnym ogniu na kuchence, ten stół obiadowy, przy którym w końcu można było usiąść i zjeść coś, dzięki czemu zapominaliśmy o stresie całego dnia.

by / napisała  Christina Salkowski

I'm wearing - Suit: Banana Republic; Blouse: Banana Republic; Shoes: Skechers
Mam na sobie - garnitur: Banana Republic, bluzka: Banana Republic, biegacze: Skechers

Does it mean we have to wear only cotton or bamboo? Is the production of cotton or bamboo sustainable?

In our regular feature, Astra will lead you on a journey to a greener living. In the spirit of things, I’m wearing my 3-year old Banana Republic suit and a blouse. That name, “Banana Republic”, doesn’t sound too sustainable. A banana republic’s economy was based on exploitation. What a poor choice of name for a fashion label that manufactures overseas, where environmental regulations are lax, and it pays pennies for labor.

Czy to znaczy, że musimy nosić tylko bawełnę lub bambus? Czy bawełna i bambus produkowane są w sposób zrównoważony?

W naszej regularnej rubryce Astra zabierze Cię w podróż do bardziej ekologicznego życia. Trzymając się tych założeń, mam na sobie mój trzyletni garnitur oraz bluzkę od Banana Republic. Nazwa "Republika Bananów" (czy "Bananowa Republika"?) nie kojarzy się ze zrównoważoną produkcją. Gospodarka republiki bananowej opierała się na wyzysku. Jakiż to kiepski wybór nazwy dla marki modowej, która produkuje za granicą, gdzie przepisy dotyczące ochrony środowiska nie są wcale rygorystyczne, a pracownikom płaci się grosze.

 


It takes 7,000 liters of water to produce just one pair of jeans.
Sustainable Fashion: What Is It and Why we Need To Take A Stand
Zrównoważona moda: co to jest i dlaczego musimy zająć w tej sprawie stanowisko

Do you know that it takes 7,000 liters of water to produce just one pair of jeans? That is just about the average amount of water an individual drinks in five to six years. It is reported that six billion pairs of jeans are made in a year.

Czy wiesz, że do wyprodukowania jednej pary dżinsów potrzeba 7000 litrów wody? To średnia ilość wody, którą jedna osoba pije w ciągu od pięciu do sześciu lat. Raporty podają, że rocznie produkuje się sześć miliardów par dżinsów.

by / napisała
  Astra Alegre

 

Polish model Iwetta Baran has inverted triangle face shape.
Jak określić kształt twarzy
Odwrócony trójkąt

What is my face shape? We are told that the shape of our faces affects which hairstyles, glasses, or makeup effects look best on us. We disagree. Here’s why.

Eksperci do spraw urody twierdzą, że kształt twarzy determinuje całe mnóstwo rzeczy: począwszy od doboru fryzury, po odpowiedni makijaż. My się z tym nie zgadzamy.

by / napisała  Plain Jane

 

Tousled Lob

ania

It's the lob's in-between length that makes it a universally flattering cut on everyone. For a tousled look like Ania's, use a curling iron to create "S" waves, and ruffle them with your fingers.

Long & Wavy

jacky

To untangle long hair, always comb your long hair from the ends up. Jacky is sporting casually her long wavy strands which beautifully frame her face.            

Feathery Bangs

jc

If you’re looking for a mane that’s effortless but still glam, look no further. A Jointy & Croissanty fashion blogger is known for her signature bangs and straight cut.    

 

 

false advertisement
Maybelline Deceptive Advertisement
Zwodnicza reklama firmy Maybelline

2018 Maybelline ad for “totaltemptation” mascara infused with coconut extract. I guess this coconut extract is not working too well as they had to put false lashes on a model. A few years ago, Maybelline was taken to court for false advertising so now they put a disclaimer “Simulation of actual product. Results on lashes enhanced with lash inserts.” Shouldn’t they just rename this ad as “totaltemptation” lash inserts? Read more ->

2018 Maybelline reklama tuszu do rzęs "totaltemptation" z ekstraktem z kokosa. Myślę, że to nie ekstrakt z orzecha kokosowego ma takie działanie, ponieważ wizażyści dokleili modelce sztuczne rzęsy. Kilka lat temu Maybelline została postawiona przed sądem za wprowadzającą w błąd reklamę, więc tym razem opublikowała zastrzeżenie "Symulacja rzeczywistego produktu. Rezultaty stosowania tuszu zostały wzbogacone doklejanymi kępkami rzęs". Czy nie powinni więc reklamować doklejanych rzęs zamiast tuszu?

ozempic
Oh, Oh, Oh—Oh, No, Ozempic!

Alas, the pharmaceutical companiesare filling consumers with what I like to call earworms again—those repetitive chorus lines of songs from days gone by that won’t leave your head once you’ve heard them.

by  Kimberly Ripley

 

HEALTH TIPS:  Should I use heat or ice for sore muscles?
PORADY ZDROWOTNE:  Czy powinnam używać ciepłych lub zimnych okładów na bolące mięśnie?
ПОРАДИ ДЛЯ ЗДОРОВ'Я:  Чи можна використовувати теплі або холодні компреси від болю у м'язах?
СОВЕТЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ:  Можно ли использовать теплые или холодные компрессы от боли в мышцах?

sm

If a body part is swollen, sore or red, use ice. Cold temperatures constrict blood vessels at the injury site, reducing swelling and blocking pain impulse from the brain. Use heat to loosen tight or stiff muscles.

sm

Jeśli część ciała jest opuchnięta, obolała lub zaczerwieniona, użyj lodu. Zimno zwęża naczynia krwionośne w miejscu urazu, zmniejszając obrzęk i blokując impuls bólowy z mózgu. Ciepło zaś pomoże rozluźnić napięte lub sztywne mięśnie.

sm

Якщо частина тіла опухла, болить або почервоніла, використовуйте лід. Холод звужує кровоносні судини в області болю, знижуючи набряклість і блокуючи імпульс болю в мозок. А тепло допоможе розслабити напружені м'язи.

sm

Если часть тела опухла, болит или покраснела, используйте лед. Холод сужает кровеносные сосуды в области боли, снижая отечность и блокируя импульс боли в мозг. А тепло поможет расслабить напряженные мышцы.

 

insomnia

A lot of healthy people suffer from insomnia. Stress and anxiety cause us to toss and turn. Prescription sleeping pills cause the next-day drowsiness. The good news is, you don’t have to take an Rx to fall asleep. You have to relax and stop thinking about the problems of the day. The soothing sounds of lake waves will help you to relax and fall asleep. Listen to white noise relaxing calming sound effects to become less tense or anxious. Listen here...

Wielu zdrowych ludzi cierpi na bezsenność. Stres i niepokój powodują, że wiercimy się w łóżku. Konwencjonalne leki nasenne na receptę powodują następnego dnia senność. Dobrą wiadomością jest to, że nie musisz brać tych leków, aby zasnąć. Musisz się za to zrelaksować i przestać myśleć o problemach minionego dnia. Kojące dźwięki fal jeziora pomogą Ci się zrelaksować. Słuchaj przed snem uspokajających dźwięków, aby zmniejszyć napięcie lub lęk.

 

green color
The Color Green is the color of stability, endurance and growth
Kolor zielony jest kolorem stabilności, wytrzymałości i wzrostu

Color green has many meanings, depending on the culture. Recently, in the West, green has been associated with strong social consciousness, mostly pushed forward by political movements. But in the past green has been also associated with demons, human-eating dragons, toxins, poison and envy.

Kolor zielony ma wiele znaczeń, w zależności od kultury. Ostatnio na Zachodzie zieleń kojarzy się z silną świadomością społeczną, pobudzaną głównie przez ruchy polityczne. Jednak w przeszłości zieleń kojarzyła się także z demonami, smokami pożerającymi ludzi, toksynami, trucizną i zazdrością.

Зелений колір має багато значень, в залежності від культури. Останнім часом на Заході зелений колір асоціюється з сильною соціальною свідомістю, викликаною, в основному, політичними рухами.

Зеленый цвет имеет много значений, в зависимости от культуры. В последнее время на Западе зеленый цвет ассоциируется с сильным социальным сознанием, вызванным, в основном, политическими движениями.

by / napisała  Plain Jane

 

 

Działalność filantropijna
Філантропічна діяльність

Henryk Sienkiewicz pojawiał się wszędzie tam, gdzie działa się krzywda.
Генрік Сенкевич з'являвся скрізь, де порушувалася справедливість.
Генрик Сенкевич появлялся везде, где нарушалась справедливость.

---------------------------------------------
napisała  Anna Nogaj / Анна Ногай

 

blue

The color blue reduces stress, creating a sense of calmness.
Surround yourself with blue. Visit the 17th century chapel at Il San Pietro di Positano, Italy.  ||   Wear blue when you are pregnant.   ||   Get color inspiration from the blue painted buildings of Chefchaouen, Morocco.

Kolor niebieski redukuje stres, tworząc poczucie spokoju.
Otocz się kolorem niebieskim. Odwiedź XVII-wieczną kaplicę w Il San Pietro di Positano we Włoszech.   ||   Noś kolor niebieski, gdy jesteś w ciąży.   ||   Zainspiruj się niebieskimi ścianami budynków miasta Chefchaouen w Maroku.

See more on Blue is Amazing.

 

Ruxandra

ri

Name: Ruxandra Iona, a blogger from Belgium.

Matthias

mg

Name: Matthias Geerts a menswear blogger from Antwerp, Belgium.

Eve

eo

Name: Eve Oakes, a blogger from Netherlands.

 

worst dressed

Wrong ways with lace

Lace is tricky to wear, especially if it is black. There is always danger that you will look like you know who, standing on the street corner. From our lineup, a country singer Jennifer Nettles looks the best. (It’s her stage outfit. She doesn’t dress like this during the day). She doesn’t overdo with lace. The top adds allure, while the V-neck draws focus vertically for instant slimming and solid pants make legs look longer. Other ladies look awful and cheap. Head-to-toe lace gets busy and bulky. And a bare stomach, apart from looking unattractive, creates a horizontal panel that widens the waist.

Read more on the Worst Dressed...

Jak nie nosić koronki

Koronka jest trudna do wystylizowania, zwłaszcza jeśli jest czarna. Zawsze istnieje niebezpieczeństwo, że będziesz wyglądać jak pani stojąca na rogu ulicy. Z grupy przedstawionej powyżej, najlepiej wygląda piosenkarka country, Jennifer Nettles. (To jej strój sceniczny, nie ubiera się tak na co dzień). Artystka nie przesadziła z koronką. Góra dodaje stylizacji uroku, podczas gdy dekolt w szpic daje efekt natychmiastowego wyszczuplenia, a solidne spodnie sprawiają, że nogi wydają się dłuższe. Inne panie wyglądają tanio i tandetnie. Koronka od stóp do głów jest przytłaczająca i niezręczna. Zaś nagi brzuch, poza tym, że wygląda nieatrakcyjnie, tworzy poziomowy pas poszerzający talię.

Czytaj dalej o najgorzej ubranych...

 

vegan festival michigan

See the highlights from the expo.

 

  Read more  

BAD ADVICE & USELESS TIPS
ZŁE PORADY I BEZSENSOWE WSKAZÓWKI

Women’s magazines are full of bad advice
Magazyny dla kobiet są pełne złych porad
   Plain Jane

The editors of Woman’s Day magazine advise to paint terracotta pots with acrylic paints and leftover nail polish. Why is it a bad advice?

Redaktorzy amerykańskiego magazynu "Woman's Day” radzą malować doniczki z terakoty farbami akrylowymi i lakierem do paznokci.

Редактори американського журналу "Woman's Day" (День Жінки) радять фарбувати квіткові горщики з теракоти акриловими фарбами та лаком для нігтів.

Редакторы американского журнала "Woman's Day” (День Женщины) советуют красить цветочные горшки из терракоты акриловыми красками и лаком для ногтей. Почему это плохой совет?


WATER WORLD

Is Your Tap Water Safe?
   Plain Jane

Alarmingly, it is not.
Many experts say that we need to drink about six glasses of water a day to stay hydrated and flush out toxins. However, tap water is exposing us to harmful chemicals.


tap water

FOOD LABELS, EXPLAINED

Plain Jane takes the mystery out of making healthy picks at the supermarket
   Plain Jane

Labels, labels, label. The many labels on our food can be confusing. From organic vegetables - to USDA-inspected meat - to cage-free eggs – to natural - to pesticide free. How much do food labels actually tell you?


food labels

PODRÓŻE / ПОДОРОЖІ

Spacerem po Odessie /Спацером по Одесі / Прогулка по Одессе
  Sofia Dmytrenko / Софія Дмитренко

Pałac Woroncowów w Odessie. Jeśli pójdziesz Bulwarem Primorskim od strony Schodów Potiomkinowskich, kierując się w stronę dzielnicy Peresyp...

Якщо ви підете Приморським бульваром від Потьомкінських сходів в бік Пересипу...

Если вы пойдёте по Приморскому бульвару от Потёмкинской лестницы всторону Пересыпи...


PODRÓŻE / ПОДОРОЖІ

Historia jednej z odeskich plaż
  Sofia Dmytrenko / Софія Дмитренко

Fontanny i Dacza Kowalewskiego są ze sobą mocno związane a ich historia ma kluczowe znaczenie dla miasta.

Історія одного одеського пляжу. У російській та українській мові є багато словосполучень і фраз, пов'язаних з Одесою і з одеським життям.

История одного одесского пляжа. В русском и в украинском языке есть много словосочетаний и фраз, связанных с Одессой и с одесской жизнью.


JĘZYK ANGIELSKI /АНГЛІЙСЬКА МОВА / АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Zabawne angielskie nazwiska - część druga
  Plain Jane

W naszej drugiej części tekstu o nazwiskach angielskich wyjaśniamy znaczenie tych nazwisk, które są tak podziwiane w Polsce...

Кумедні англійські прізвища – частина друга

Забавные английские фамилии – часть вторая...


LITERATURA

Henryk Sienkiewicz
  Anna Nogaj

Człowiek wyrosły z plemienia ludzi dobrych, sam stał się dobrym.

Генрік Сенкевич був не тільки письменником, але і борцем за добро, патріотом, який діяв на благо Польщі, заради блага інших людей.

Генрик Сенкевич был не только писателем, но и борцом за добро, патриотом, действующим на благо Польши, ради блага других людей.


CULTURE / KULTURA / КУЛЬТУРА

Lost culture? - Polka dance & music in America 
 Zapomniana kultura? - polka w Ameryce 
author  Plain Jane

One thing that is lost in our culture is the awesome LP covers.

Płyty winylowe i ich wspaniałe okładki należą już do przeszłości...

Забута культура? - Полька в Америці...

Забытая культура? - Полька в Америке...


polka dance LP cover

TOXINS IN COSMETICS

Are expensive cosmetics safer?
  Plain Jane

Review of Lancôme Rénergie Lift Multi-Action Light.

Czy drogie kosmetyki są bezpieczniejsze? (Polska wersja wkrótce...)

BODY MIND SPIRIT

The law of attraction - Does it work?
  Plain Jane

You’ve probably heard about the Law of Attraction.
Apparently, the Law works like this...


KULTURA / КУЛЬТУРА

Wywiad z projektantem z Kijowa, Aleksiejem Kondakovem, 
 Iнтерв'ю з дизайнером з Києва Олексієм Кондаковим, 
 Интервью с дизайнером из Киева Алексеем Кондаковым, 
  Sofia Dmytrenko

autorem serii kolaży 2 Reality, w których nimfy, satyrowie, anioły i bogowie z klasycznych obrazów znalazły się w nowoczesnym miejskim krajobrazie.

автором серії колажів 2 Reality

автором серии коллажей 2 Reality


TECHNOLOGY

Detroit Auto Show 2017
  Plain Jane

A few highlights from the show...


KULTURA / КУЛЬТУРА / КУЛЬТУРА

Śmierć  dziennikarstwa? 
 Журналістика помре? 
 Журналистика умрет? 
  Plain Jane

Chyba tak. Dziennikarstwo umarło w Stanach i umrze też w Polsce. Możemy zacząć odliczać dni.

Мабуть, так. Журналістика померла в Штатах, помре і в Польщі

Наверное, да. Журналистика умерла в Штатах, умрет и в Польше. Мы можем начать отсчитывать дни


blasting news

HEALTH / ZDROWIE / ЗДОРОВ'Я / ЗДОРОВЬЕ

These Foods Fight Cancer / Pokarmy w walce z rakiem 
 Продукти в боротьбі з онкологічними захворюваннями
 Продукты в борьбе с онкологическими заболеваниями 
  Plain Jane

Here are the six of the most potent weapons against cancer you can find in your grocery store.
Przedstawiamy sześć z najsilniejszych pokarmów przydatnych w walce z rakiem

Представляємо вам шість найефективніших помічників в боротьбі з раком.

Представляем вам шесть самых эффективных помощников в борьбе с раком.


HEALTH / ZDROWIE / ЗДОРОВ'Я / ЗДОРОВЬЕ

Simple cures from your kitchen
  Plain Jane

Acne: find out how to get clear skin with natural at-home remedies.

Leki z twojej kuchni: trądzik

Акне: oчистіть шкіру з акне з використанням натуральних продуктів.

Акне: Очистите кожу с акне с использованием натуральных продуктов.


KULTURA

Piękna Polska
   JaN

Wyszedłem dzisiaj z domu i zobaczyłem piękną Polskę. Na trawniku obok bloku pani posprzątała po swoim psie. Nikt nie grzebał w śmietniku a okoliczna ławka, zwykle okupowana przez panów popijających tanie alkohole.


JĘZYK I KULTURA

Molestowanie polszczyzny, czyli język blogów modowych
   JaN

"Założyłam to i to, jak wam się podobam?".
Wyglądasz wspaniale!


 


ANGIELSKIE CHWASTY W POLSCE
chwasty
  Zachwaszczanie języka polskiego angielskim gęganiem 
 

 

LIFE BY YOU

Life by you, czyli człowiek jest kreatorem własnego życia
   Sofia Dmytrenko

Co kieruje ludzkim losem? Przeznaczenie, przypadek...

Life by you, або кожна людина - творець свого життя. Що керує людським життям? Доля, випадок...

Life by you, или каждый человек - создатель своей жизни. Что руководит человеческой жизнью? Судьба, случай...


LIFE BY YOU

Design the life of your dreams
   Anna Nogaj

Moc kreacji, siła odwagi. Życie jest piękne, kiedy ma się na nie plan.

Сила створювати і бути сміливим. Життя прекрасне, коли у нас є на нього плани.

Сила создавать и быть смелым. Жизнь прекрасна, когда у нас есть на нее планы.


kwiaty

BITWA MODOWA / МОДHА БИТВА / MOДНАЯ БИТВА

Ukrainki vs Polki / Yкраїнки vs Польки / Yкраинки vs Пoльки
   Sofia Dmytrenko

Kobiety są różne, lecz łączy nas jedno – wszystkie pragniemy wyglądać atrakcyjnie i stylowo.

Жінки в усьому світі різні, але всіх нас об'єднує одне – бажання виглядати і одягатися привабливо і стильно.

Женщины во всем мире разные, но всех нас объединяет одно – желание выглядеть и одеваться привлекательно и стильно.


TOXINS IN COSMETICS / TOKSYNY W KOSMETYKACH / ТОКСИНИ В КОСМЕТИЧНИX ЗАСОБАX / ТОКСИНЫ В КОСМЕТИКЕ

How Toxic Are Cosmetics? 
 Discover and share the truth about cosmetics. 
   Plain Jane

We have to keep in mind that many chemicals that are used in cosmetics seldom cause visible signs of toxicity on the skin. However, many of them contain strong toxins that can remain in the body for a long time. Read more about toxins in cosmetics.

Czytaj dalej o toksynach w kosmetykach...

Читання токсинів в косметиці...

Чтения токсинов в косметике...


kosmetyki cosmetics

ENGLISH LANGUAGE / JĘZYK ANGIELSKI / АНГЛІЙСЬКА МОВА / АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

Google Translate
   Plain Jane

Some companies try to save a few dollars by using google translate to translate their marketing material instead of using a proper human translator.

Problemy z używaniem Translatora Google.

Проблеми з використанням Перекладача Google.

Проблемы с использованием Переводчика Google.


ŁAMIGŁÓWKI

Konkurs sudoku: listopadowy
   Dazzles in Green

Zmiany terminu wypłaty nagród.
Pod koniec kwietnia paypal drastycznie podwyższył opłaty za przelewy międzynarodowe. W związku z tym, będę robiła tylko jeden przelew miesięcznie do Polski i nagrody będą wypłacane raz w miesiącu za wszystkie konkursy. Dziękuję za cierpliwość.

Sudoku Łatwy. Wygrane z listopada. Zapraszamy na nowy konkurs sudoku poziom łatwy 1 grudnia. Czekają nagrody.

Sudoku Średni. Zapraszamy na nasz nowy konkurs sudoku poziom średni. Głὀwna nagroda 20 zł. Konkurs trwa do 21 listopada.
Wygrane z pazdziernika.

Sudoku Zaawansowany. Zapraszamy na nasz nowy konkurs sudoku pozion zaawansowany. Głὀwna nagroda 30 zł. Konkurs trwa do 28 listopada.
Wygrane z pazdziernika.


GRY LOGICZNE

Konkurs zagadka: listopadowa
   Dazzles in Green

Zagadki. Zapraszamy na nowy konkurs. "Kto zamówił torta migdałowego?"
Co miesiąc nowa zagadka. Zapraszamy 22 listopada. Czekają nagrody.


gry logiczne

 

cat

JUST PERFECT!
Moon, a very famous cat celebrity

(The cast is gone, but I still can’t use my right hand. I drew Moon with my left hand and a mouse. Isn’t he just fantastic?)