Life by You
zaprojektuj życie swoich marzeń
PSYCHOLOGIA KOLORÓW

Fale świetlne a kolory

Kolor to nie tylko wrażenie wizualne..

author   napisała PLAIN JANE   2016

Kolor to nie tylko wrażenie wizualne.

Jak wiemy, kolor jest częścią światła, a światło jest falą elektromagnetyczną. Fale elektromagnetyczne mają zdolność poruszania się w próżni oraz przenoszenia energii w przestrzeni kosmicznej. Falę elektromagnetyczną wytwarza wibrujący ładunek elektryczny dzięki czemu posiada ona element elektryczny i element magnetyczny. Fale występują w ogromnym zakresie częstotliwości. Zakres ten nazwany jest promieniowaniem elektromagnetycznym.

Światło jest niewielką częścią promieniowania elektromagnetycznego, obejmującym również promieniowanie rentgenowskie, mikrofale oraz fale radiowe. Fale elektromagnetyczne poruszają się podobnie do fal na wodzie. Promieniując we wszystkich kierunkach od źródła, podróżują w linii prostej.

Odległość między dwoma grzbietami fali (zwanej długością fali) określa rodzaj fali. Fale radiowe i telewizyjne oddalone są od siebie o ponad metr. Fale gamma i promienie kosmiczne znajdują się bardzo blisko siebie, dzielą je jedynie miliardowe części metra. Mniej więcej w połowie wykresu promieniowania znajduje się wąziutkie pasmo, którego możemy doświadczyć – światło widzialne.

To, co nazywamy światłem widzialnym jest bardzo wąskim pasmem fal znajdujących się pomiędzy podczerwienią a promieniowaniem ultrafioletowym. Nie znaczy to, że inne fale elektromagnetyczne są niewidoczne. Po prostu ludzki wzrok nie jest w stanie ich wychwycić. Nasze oczy widzą tylko to bardzo wąskie, wspomniane wcześniej pasmo. Właśnie to wąskie pasmo fal widoczne dla ludzi określa się mianem spektrum światła widzialnego. Samo "światło" odnosi się do rodzaju fali elektromagnetycznej, stymulującej siatkówkę naszego oka. Światłem określamy więc światło widzialne, małą częstotliwość z ogromnym zakresem częstotliwości fal promieniowania elektromagnetycznego.

W świetle (promieniowaniu) widzialnym, fale mają różne długości. Najdłuższe fale są na czerwonym końcu spektrum, a najkrótsze na fioletowym końcu. Pozostałe kolory znajdują się pomiędzy nimi. Każda długość fali w zakresie widzialnego światła reprezentuje jakiś konkretny kolor. Mówiąc inaczej, każdą długość fali widzimy jako inny kolor. Tak więc kolor to światło określonej długości fali padające na siatkówkę naszego oka, wysyłane jak sygnał do naszego mózgu, gdzie zostaje zinterpretowane jako kolor. Tak naprawdę nie widzimy oczami, lecz mózgiem.

Terapeuci kolorów określają czyste kolory mianem "promieni". Ludzie nie widzą fal podczerwonych i ultrafioletowych, lecz inne stworzenia, takie jak węże i pszczoły są w stanie je zobaczyć.

Angielski fizyk i matematyk, Isaac Newton, udowodnił, że światło składa się z kolorów, kiedy przepuścił światło przez pryzmat. Światło przepuszczone przez pryzmat rozszczepia się na różnych długościach fali i tym samym ukazuje kolory w nim zawarte.

To rozdzielenie (rozproszenie) się światła widzialnego na różne kolory nazywamy w fizyce dyspersją. Po rozproszeniu światła widzimy kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski i fioletowy. Jak widać, nie ma tutaj czerni, ponieważ czerń nie jest kolorem. Czarny to brak światła, brak długości fali widzialnego spektrum światła. Kiedy więc jesteśmy w pomieszczeniu pozbawionym światła i wszystko wokół nas wydaje się czarne, oznacza to, że nasze oczy nie są w stanie wychwycić w tym miejscu długości fali światła widzialnego.

Ludzkie oko jest w stanie dostrzec tylko ten jeden wąski zakres długości fali. Reszta spektrum, np. mikrofale z fal długich lub promieniowanie rentgenowskie z fal krótkich, niszczy żywe organizmy.

Podsumowując, musimy pamiętać, że kolor to nie to co widzimy, lecz elektromagnetyczna fala rozchodząca się w przestrzeni sprzężonym polem elektrycznym, niosąca energię. I to właśnie ta energia na nas oddziałuje. Tak więc nauka o kolorach powinna wciąż się rozwijać.

Skomentuj na dole strony

  NAJNOWSZE
Molestowanie polszczyzny, czyli język blogów modowych.
Life by you, czyli człowiek jest kreatorem własnego życia.
Moc kreacji, siła odwagi. Życie jest piękne, kiedy ma się na nie plan.
Bitwa modowa: Ukrainki kontra Polki
Psychologia kolorów. Na co dzień traktujemy kolor jak coś, co po prostu jest i nie zwracamy na nie większej uwagi.
Problemy z używaniem Tłumacza Google. Resultat jest żenujący.
Armstrong, Eastwood, Taylor & Swift - Czyli zabawne angielskie nazwiska.
Toksyny w Kosmetykach. Czy Kosmetyki Są Toksyczne?
Terapia kolorami. Niebieski jest cudowny.
Skomentuj.