Life by You  

TRANSLATOR: SOFIA DMYTRENKO / Софія Дмитренко

Contact Sofia at

About us | O Nas | Про нас | O нас

 • Name:Sofia Dmytrenko.
 • Ethnicity: Ukrainian.
 • Education: BA, MA in Polish and Russian Languages and Literature, and in Translation/Interpretation.
 • Profession: Professional translator.
 • Lives in: Kraków, Poland.
 • Hair Colour: Light brown.
 • Eyes: Blue.
 • Height: 1.75 m / 5,75'.
 • Zodiac Sign: Virgo.
 • Pets: A cat named "Jazz".
 • Book She's Just Read: Human Anatomy.
 • Favorite Literary Genre: Realism.
 • Favourite Food: Borsch, French meat dishes.
 • Favourite Colour: Red.
 • Favorite Drink: Water.
 • Favourite City: I’m still planning a round-the-world trip.
 • Favourite Movie: Old Soviet comedies.
 • Hobbies: Cooking, painting, creative writing.
 • Weakness: Chocolate.
 • Most striking character trait: Responsibility.
 • Things She Likes: Being around family.
 • Things She Dislikes: Being around rude people.

Tłumacz: Sofia

 • Imię: Sofia Dmytrenko.
 • Narodowość: Ukrainka.
 • Edukacja: BA, MA w filologii polskiej i rosyjskiej, tłumacz.
 • Zawód: Tłumacz.
 • Mieszka w: Kraków, Polska.
 • Kolor włosów: Ciemny blond.
 • Kolor oczu: Niebieski.
 • Wzrost: 175cm.
 • Znak zodiaku: Panna.
 • Zwierzęta domowe: Rudy kot Jazz.
 • Książka, którą obecnie czyta: Anatomia człowieka.
 • Ulubiony styl w literaturze: Realizm.
 • Ulubiona potrawa: Mięso po francusku, barszcz.
 • Ulubiony napój: Woda.
 • Ulubiony kolor: Czerwony.
 • Ulubione miasto: Nie mogę decydować, ponieważ jeszcze nie wybierałam się w podróż dookoła świata.
 • Ulubione filmy: Komedie radzieckie.
 • Najbardziej wyrazista cecha charakteru: odpowiedzialność.
 • Hobby: Kulinaria, malarstwo, pisanie wierszy.
 • Słabość: Czekolada.
 • Co lubi: Przebywać w rodzinnym gronie.
 • Czego nie lubi: osób niewychowanych.

перекладач: Софiя

 • Ім'я: Софія Дмитренко.
 • Національність: Українка.
 • Освіта: бакалавр, магістр, польської та російської філології, перекладач.
 • Професія: Перекладач.
 • Живе в: Краків, Польща.
 • Колір волосся: Русявий.
 • Колір очей: Блакитний.
 • Зріст: 175 см.
 • Знак зодіаку: Діва.
 • Тварини: Рудий кіт Джаз.
 • Книга, яку ви зараз читаєте: Анатомія людини.
 • Улюблений стиль в літературі: Реалізм.
 • Улюблена страва: М'ясо по-французьки, борщ.
 • Улюблений напій: Вода.
 • Улюблений колір: Червоний.
 • Улюблене місто: Не можу вирішити, тому що ще не їздила у кругосвітню подорож.
 • Улюблені фільми: Радянські комедії.
 • Найбільш яскрава риса характеру: відповідальність.
 • Хобі: Кулінарія, живопис, написання віршів.
 • Слабкість: Шоколад.
 • Що любить: перебувати в сімейному колі.
 • Чого не любить: невихованих людей.

Переводчик: София

 • Имя: София Дмитренко.
 • Национальность: Украинка.
 • Образование: бакалавр, магистр, польской и русской филологии, переводчик.
 • Профессия: Переводчик.
 • Живет в: Краков, Польша.
 • Цвет волос: Русый.
 • Цвет глаз: Голубой.
 • Рост: 175 см.
 • Знак зодиака: Дева.
 • Животные: Рыжий кот Джаз.
 • Книга, которую сейчас читает: Анатомия человека.
 • Любимый стиль в литературе: Реализм.
 • Любимое блюдо: Мясо по-французски, борщ.
 • Любимый напиток: Вода
 • Любимый цвет: Красный.
 • Любимый город: Не могу решить, потому что еще не совершала кругосветного путешествия.
 • Любимые фильмы: Советские комедии.
 • Советские комедии
 • Хобби: Кулинария, живопись, написание стихов.
 • Слабость: Шоколад.
 • Что любит: находиться в кругу семьи.
 • Чего не любит: невоспитанных людей