lemur
SIEDLISKA LEMURȮW

Puszyste futro i duże, błyszczące oczy.


napisała:
AMBER WALKER-BOLTON
05.2019

Nielegalne pozyskiwanie drewna jest poważnym problemem na Madagaskarze.

pin   logo   logo   logo   logo  

Puszyste futro i duże, błyszczące oczy – co może się nie podobać miłośnikom ponad 100 gatunków i podgatunków lemurów z Madagaskaru?

Mimo że lemury są podziwiane na całym świecie, czyha na nie wiele zagrożeń: kłusownictwo (ze względu na mięso), chwytanie w celach sprzedaży jako zwierzęta domowe i, co najważniejsze, wylesianie oraz utrata siedlisk. Utrata siedlisk następuje z powodu nielegalnego pozyskiwania drewna, wszelkich operacji wydobywczych, cięcia i wypalania, rolnictwa oraz produkcji węgla drzewnego. Przez około 2000 lat życia ludzi na wyspie Madagaskar, lemury utraciły ponad 80% swoich siedlisk (WWF). Co może zrobić przeciętny człowiek w Ameryce Północnej (albo w Polsce), aby pomóc ochronić i zachować środowisko lemurów?

Nielegalna wycinka drzew

Nielegalne pozyskiwanie drewna jest poważnym problemem na Madagaskarze, ponieważ międzynarodowe zapotrzebowanie na palisander i heban przyczyniło się do powstania "mafii palisandra". Przekupuje ona urzędników państwowych, którzy odwracają głowy, podczas gdy las jest dziesiątkowany. Chociaż popyt na palisander i heban jest największy w Chinach, to popyt w Ameryce Północnej również był duży. Jeszcze w 2012 roku gitary firmy Gibson otrzymały naganę za nielegalne importowanie palisandru, popartą znaczną grzywną. Nielegalny import palisandru to najdroższa na świecie przestępczość związana z dziką fauną i florą (ONZ), a popyt na to cenne drewno niszczy środowisko lemurów. Jedną z rzeczy, które możemy zrobić w Ameryce Północnej, to zaprzestanie kupowania gitar z domieszką palisandru. Lepiej kupować gitary z drewna pozyskiwanego w sposób zrównoważony. Gitary mogą być również produkowane bez palisandru i to właśnie może być najmądrzejszy wybór dla konsumentów.

Operacje wydobywcze

Międzynarodowe operacje wydobycia minerałów na dużą skalę trwają na całym Madagaskarze, stale zmniejszając już i tak niewielkie obszary leśne. Rzemieślnicze operacje wydobywcze wykonywane są również przez ubogich ludzi, próbujących wydobyć z twardych skał pieniądze na życie. Kiedy roznosi się wieść, że na danym terenie znajduje się złoto, ludzie gromadzą się w tym miejscu, budując mieszkania i wycinając okoliczne drzewa. Międzynarodowe wydobycie minerałów z pewnością przyniosło Madagaskarowi korzyści ekonomiczne. Rząd Madagaskaru posiada 20-procentowy udział w jednej z największych operacji wydobywczych na świecie, Rio Tinto.

Chociaż przynoszą one korzyści ekonomiczne, odbija się to na środowisku naturalnym. Kiedy niszczy się las pierwotny, nie można go przywrócić do stanu naturalnego, ponieważ drzewa bardzo wolno osiągają dojrzałość. Niektóre lemury wykorzystują najstarsze, najwyższe drzewa jako swoje miejsca do spania i nie są w stanie osiedlić się w odrodzonych lasach.

Ciąć i palić

Kiedy nocą podróżujesz po Madagaskarze, możesz zauważyć, że wzgórza stoją w płomieniach. To tubylcy używają węgla drzewnego do przygotowania posiłków, jak również z potrzeby pozyskania gruntów rolnych, ponieważ na Madagaskarze rolnictwo oparte jest na wycinaniu drzew i ich paleniu. Takie rolnictwo znane jest pod nazwą "Tavy".

Bardzo ubodzy rolnicy palą lasy, aby uzyskać kawałek ziemi pod uprawy. Gdy las jest chroniony, rolnicy muszą znaleźć inne sposoby zarabiania na życie. GERP jest grupą badawczą mającą na celu ochronę lemurów. Zatrudniają miejscową ludność w obszarze lasu, który jest obecnie chroniony, aby działali jako przewodnicy dla eko-turystów. Jedną z rzeczy, które możemy zrobić w Ameryce Północnej, jest wsparcie finansowe GERP. Skontaktuj się z GERP pod adresem gerp@moov.mg, aby dowiedzieć się więcej o darowiznach. Jak mówi Jonah Rasimbazafy (lider GERP), na Madagaskarze istnieje powiedzenie: "Pusty żołądek nie ma uszu", oznaczające, że ludzie muszą być w stanie zarobić na życie, zanim będą mogli rozważyć pomoc lemurom.

Produkcja węgla drzewnego Kiedy ludzie na Madagaskarze żyją w ubóstwie i potrzebują drewna na węgiel drzewny do przyrządzania posiłków, ochrona siedlisk lemurów nie jest ich głównym problemem. Na Madagaskarze najpowszechniejszym sposobem gotowania posiłków jest prosty piec, w którym piecze się na węglu drzewnym. Do otrzymania węgla drzewnego należy najpierw spalić drewno. Na szczęście wiele organizacji zaczęło oferować czystsze opcje pieców kuchennych. Jedną z nich jest szwajcarska organizacja mająca siedzibę na Madagaskarze pod nazwą ADES (Association pour l'Développement de l'Energy Solaire), która produkuje energooszczędne piece słoneczne. Korzystając z tych pieców, używa się o połowę mniej drewna lub węgla drzewnego niż w konwencjonalnych piecach. The piece produkują również znacznie mniej dymu więc rodziny nie muszą wdychać niebezpiecznych oparów. Możesz wesprzeć ADES odwiedzając ich stronę internetową http://www.adesolaire.org/en/ i przekazując darowiznę.

Nie ma wątpliwości, że lemury Madagaskaru potrzebują naszej pomocy. Pytanie brzmi, w jaki sposób najlepiej to zrobić. Proponujemy trzy rozwiązania: nie kupujmy produktów zawierających drzewo różane, wspierajmy organizacje wykonujące dobrą pracę na Madagaskarze (GERP i ADES) oraz rozpowszechniajmy wiedzę na ten temat. Jeśli każdy, kto przeczyta ten artykuł, pozwoli innej osobie poznać trudną sytuację lemurów, uda nam się podnieść ogólną świadomość.

author
Amber Walker-Bolton, doktor nauk biologicznych antropologii biologicznej, zajmuje się badaniem lemurów na Madagaskarze. Mieszka na stałe w prowincji Ontario w Kanadzie.